Rehabilitacja Warszawa przedoperacyjna i pooperacyjna wczesna

Rehabilitacja Warszawa przedoperacyjna i pooperacyjna wczesna

Dzisiejsze lecznice respektują wysoko rozwinięta rehabilitację na swoich oddziałach zarówno przed jak i po operacji. Praktykowane są metody szczególnie dwie metody wczesnej rehabilitacji szpitalnej. pierwszym z etapów jest właśnie przygotowanie przedoperacyjne, a drugi to wczesna rehabilitacja Warszawa, składająca się z rozpoczęcia rehabilitacji już na sali intensywnej terapii aż po salę pooperacyjną Szybkie rozpoczęcie rehabilitacji ma wpływ na szybszy proces rekonwalescencji ale także na zapobieganie odleżynom, zanikom mięśni itp. 

Co kryje się pod pojęciem rehabilitacja przed i pooperacyjna ? 

Można powiedzieć, że rehabilitacja Warszawa przedoperacyjna ma szczególnie działanie edukacyjne. Ma ona przygotować pacjenta do funkcjonowania po zabiegu. Uczy się pacjenta poruszania w łóżku, naucza samoobsługi, przeprowadza się ćwiczenia przeciwzakrzepowe i kondycyjne. Istotne w okresie przedoperacyjnym są ćwiczenia ogólnokondycyjne, w więc spacery aż po trening na bieżni ruchowej z dostosowanym odpowiednim obciążeniem. Takie postępowanie przedoperacyjne zadedykowane jest pacjentom przyjmowanym co najmniej na jeden dzień przed planowaną operacją, mają bowiem oni czas na odpowiednie przygotowanie się i zapoznanie z ćwiczeniami oraz edukacją na temat wszystkim możliwych problemów podczas okresu pooperacyjnego. w przypadku pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym niestety nie ma tego czasu na przygotowanie i przekłada się go zwykle na okres wczesny po operacji. Rehabilitacja Warszawa pooperacyjna przede wszystkim ma na celu uruchamianie pacjenta, poprawę sprawności i wydolności chodzenia, ale także wzmacnianie mięśni oraz przywrócenie ruchu w stawach, praca nad samodzielnością pacjenta. Ćwiczenia przeprowadzane są w odpowiednio zwiększonej intensywności, nawet kilkanaście razy dziennie w czasie około 15 minut. początkowo fizjioterapeuta wykonuje ćwiczenia bierne, a więc uruchamia stawy bez siły pacjenta, aż po ćwiczenia czynne, w których pacjent używa własnej siły do wykonania ruchu mięśni. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post